Zen

Translation

changelogs/74.txt:1
Tusky v12.0

- Improved main interface - you can now move the tabs to the bottom
- When muting a user, you can now also decide whether to mute their notifications
- You can now follow as many hashtags as you want in one single hashtag tab
- Improved the way media descriptions are displayed so it works even for super long descriptions

Full changelog: https://github.com/tuskyapp/Tusky/releases
0/500
Key English (United States) Czech State
title.txt:1
Tusky
Tusky
short_description.txt:1
A multi account client for the social network Mastodon
Víceúčtový klient pro sociální síť Mastodon
full_description.txt:1
Tusky is a lightweight client for Mastodon, a free and open-source social network server.

• Material Design
• Most Mastodon APIs implemented
• Multi-Account support
• Dark and light theme with the possibility to auto-switch based on the time of day
• Drafts - compose toots and save them for later
• Choose between different emoji styles
• Optimized for all screen sizes
• Completely open-source - no non-free dependencies like Google services

To learn more about Mastodon, visit https://joinmastodon.org/
Tusky je lehký klient pro Mastodon, svobodný a otevřený server pro sociální síť.

• Material Design
• Implementována většina API Mastodonu
• Podpora více účtů
• Tmavý a světlý motiv s možností automatického přepínání podle denní doby
• Koncepty – komponujte tooty a uložte je na později
• Vyberte si mezi různými styly emoji
• Optimalizováno pro obrazovky všech velikostí
• Zcela otevřený kód – žádný nesvobodný provázaný software jako služby Google

Chcete-li o Mastodonu vědět více, navštivte https://joinmastodon.org/
changelogs/74.txt:1
Tusky v12.0

- Improved main interface - you can now move the tabs to the bottom
- When muting a user, you can now also decide whether to mute their notifications
- You can now follow as many hashtags as you want in one single hashtag tab
- Improved the way media descriptions are displayed so it works even for super long descriptions

Full changelog: https://github.com/tuskyapp/Tusky/releases
 
changelogs/72.txt:1
Tusky v11.0

- Notifications about new follow requests when your account is locked
- New features that can be toggled on the Preferences screen:
- disable swiping between tabs
- show a confirmation dialog before boosting a toot
- show link previews in timelines
- Conversations can now be muted
- Poll results will now be calculated based on the number of voters and not on the number of total votes which makes multichoice polls easier to understand
- A lot of bugfixes, most of them related to composing toots
- Improved translations
 
changelogs/70.txt:1
Tusky v10.0

- You can now bookmark statuses & list your bookmarks in Tusky.
- You can now schedule toots with Tusky. Note that the time you select has to be at least 5 minutes in the future.
- You can now add lists to the main screen.
- You can now post audio attachments with Tusky.

And a lot of other small improvements and bug fixes!
 
changelogs/68.txt:1
Tusky v9.1

This release ensures compatibility with Mastodon 3 and improves performance and stability.
Tusky v9.1

Toto vydání zajišťuje kompatibilitu s Mastodonem 3 a vylepšuje výkon a stabilitu.
changelogs/67.txt:1
Tusky v9.0

- You can now create Polls from Tusky
- Improved search
- New option in Account Preferences to always expand content warnings
- Avatars in the navigation drawer have now a rounded square shape
- It is now possible to report users even when they never posted a status
- Tusky will now refuse to connect over cleartext connections on Android 6+
- A lot of other small improvements and bug fixes
Tusky v9.0

- Nyní můžete z Tuskyho vytvářet ankety
- Vylepšené vyhledávání
- Nová možnost v nastavení účtu umožňuje vždy rozbalovat varování o obsahu
- Avatary v navigačním menu mají nyní zakulacené rohy
- Je nyní možné nahlašovat uživatele i pokud ještě nenapsali žádný příspěvek
- Tusky bude odteď odmítat cleartextová spojení na Androidu 6+
- Spousta dalších malých vylepšení a oprav chyb
changelogs/61.txt:1
Tusky v7.0

- Support for displaying polls, voting and poll notifications
- New buttons to filter the notification tab and to delete all notifications
- delete & redraft your own toots
- new indicator that shows if an account is a bot on the profile image (can be turned off in the preferences)
- New translations: Norwegian Bokmål and Slovenian.
Tusky v7.0

- Podpora pro zobrazování anket, hlasování a oznámení o anketách
- Nová tlačítka pro filtrování v panelu oznámení a smazání všech oznámení
- Smažte a přepište své vlastní tooty
- Nový indikátor na obrázku profilu, který ukazuje, jestli je účet robot (může být vypnut v nastavení)
- Nové překlady: norština (bokmål) a slovinština.
Key English (United States) Czech State
changelogs/61.txt:1
Tusky v7.0

- Support for displaying polls, voting and poll notifications
- New buttons to filter the notification tab and to delete all notifications
- delete & redraft your own toots
- new indicator that shows if an account is a bot on the profile image (can be turned off in the preferences)
- New translations: Norwegian Bokmål and Slovenian.
Tusky v7.0

- Podpora pro zobrazování anket, hlasování a oznámení o anketách
- Nová tlačítka pro filtrování v panelu oznámení a smazání všech oznámení
- Smažte a přepište své vlastní tooty
- Nový indikátor na obrázku profilu, který ukazuje, jestli je účet robot (může být vypnut v nastavení)
- Nové překlady: norština (bokmål) a slovinština.
changelogs/67.txt:1
Tusky v9.0

- You can now create Polls from Tusky
- Improved search
- New option in Account Preferences to always expand content warnings
- Avatars in the navigation drawer have now a rounded square shape
- It is now possible to report users even when they never posted a status
- Tusky will now refuse to connect over cleartext connections on Android 6+
- A lot of other small improvements and bug fixes
Tusky v9.0

- Nyní můžete z Tuskyho vytvářet ankety
- Vylepšené vyhledávání
- Nová možnost v nastavení účtu umožňuje vždy rozbalovat varování o obsahu
- Avatary v navigačním menu mají nyní zakulacené rohy
- Je nyní možné nahlašovat uživatele i pokud ještě nenapsali žádný příspěvek
- Tusky bude odteď odmítat cleartextová spojení na Androidu 6+
- Spousta dalších malých vylepšení a oprav chyb
changelogs/68.txt:1
Tusky v9.1

This release ensures compatibility with Mastodon 3 and improves performance and stability.
Tusky v9.1

Toto vydání zajišťuje kompatibilitu s Mastodonem 3 a vylepšuje výkon a stabilitu.
changelogs/70.txt:1
Tusky v10.0

- You can now bookmark statuses & list your bookmarks in Tusky.
- You can now schedule toots with Tusky. Note that the time you select has to be at least 5 minutes in the future.
- You can now add lists to the main screen.
- You can now post audio attachments with Tusky.

And a lot of other small improvements and bug fixes!
 
changelogs/72.txt:1
Tusky v11.0

- Notifications about new follow requests when your account is locked
- New features that can be toggled on the Preferences screen:
- disable swiping between tabs
- show a confirmation dialog before boosting a toot
- show link previews in timelines
- Conversations can now be muted
- Poll results will now be calculated based on the number of voters and not on the number of total votes which makes multichoice polls easier to understand
- A lot of bugfixes, most of them related to composing toots
- Improved translations
 
changelogs/74.txt:1
Tusky v12.0

- Improved main interface - you can now move the tabs to the bottom
- When muting a user, you can now also decide whether to mute their notifications
- You can now follow as many hashtags as you want in one single hashtag tab
- Improved the way media descriptions are displayed so it works even for super long descriptions

Full changelog: https://github.com/tuskyapp/Tusky/releases
 
full_description.txt:1
Tusky is a lightweight client for Mastodon, a free and open-source social network server.

• Material Design
• Most Mastodon APIs implemented
• Multi-Account support
• Dark and light theme with the possibility to auto-switch based on the time of day
• Drafts - compose toots and save them for later
• Choose between different emoji styles
• Optimized for all screen sizes
• Completely open-source - no non-free dependencies like Google services

To learn more about Mastodon, visit https://joinmastodon.org/
Tusky je lehký klient pro Mastodon, svobodný a otevřený server pro sociální síť.

• Material Design
• Implementována většina API Mastodonu
• Podpora více účtů
• Tmavý a světlý motiv s možností automatického přepínání podle denní doby
• Koncepty – komponujte tooty a uložte je na později
• Vyberte si mezi různými styly emoji
• Optimalizováno pro obrazovky všech velikostí
• Zcela otevřený kód – žádný nesvobodný provázaný software jako služby Google

Chcete-li o Mastodonu vědět více, navštivte https://joinmastodon.org/
short_description.txt:1
A multi account client for the social network Mastodon
Víceúčtový klient pro sociální síť Mastodon
title.txt:1
Tusky
Tusky

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes
Translation Source Service Quality
Translation Source Origin Similarity

New comment

Comment on this string for fellow translators and developers to read.

Is your comment specific to this translation or generic for all of them?

You can use Markdown and mention users by @username.

Glossary

English (United States) Czech
No related strings found in the glossary.

Source information

Key
changelogs/74.txt:1
Labels
No labels currently set.
Flags
max-length:500
Source string location
changelogs/74.txt:1
Source string age
5 days ago
Translation file
fastlane/metadata/android/cs, string 4