Translation status

9 Strings 100% Translate
519 Words 100%

Other components

Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
Tusky GPL-3.0 Translate

Translation Information

Project website https://tusky.app
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Only chosen users can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language can not be edited.
Translation license GNU General Public License v3.0 only
Filemaskfastlane/metadata/android/*
Monolingual base language filefastlane/metadata/android/en-US
Translation file fastlane/metadata/android/nb_NO
vskjefst

Translation approved

Tusky / Tusky-appNorwegian Bokmål

Tusky v6.0

- Timeline filters have moved to Account Preferences and will sync with the server
- You can now have a custom hashtag as tab in the main interface
- Lists can now be edited
- Security: removed support for TLS 1.0 and TLS 1.1, and added support for TLS 1.3 on Android 6+
- The compose view will now suggest custom emojis when starting to type
- New theme setting "follow system theme"
- Improved timeline accessibility
- Tusky will now ignore unknown notifications and no longer crash
- New setting: You can now override the system language and set a different language in Tusky
- New translations: Czech and Esperanto
- A lot of other improvements and fixes
Tusky v6.0

- Tidslinjefiltre er flyttet til kontoinnstillinger, og vil nå synkroniseres med server
- Du kan nå legge til emneknagger som egne faner
- Lister kan nå endres
- Sikkerhet: Fjernet støtte for TLS 1.0 og TLS 1.1, og la til støtte for TLS 1.3 på Android 6+
- Når du komponerer et toot vil det foreslås emojis mens du skriver
- Ny applikasjonstemainnstilling "Bruk systeminnstillinger"
- Forbedret tilgjengelighet i tidslinjen
- Mange andre forbedringer og feilrettinger
4 weeks ago
vskjefst

Translation approved

Tusky / Tusky-appNorwegian Bokmål

Tusky v7.0

- Support for displaying polls, voting and poll notifications
- New buttons to filter the notification tab and to delete all notifications
- delete & redraft your own toots
- new indicator that shows if an account is a bot on the profile image (can be turned off in the preferences)
- New translations: Norwegian Bokmål and Slovenian.
Tusky v7.0

- Støtte for avstemninger.
- Nye knapper for å filtrere varslinger, og for å slette alle varslinger
- Slett og skriv dine egne toots på nytt
- Bot-kontoer er nå markert (markeringen kan skrus av)
- Nye språk: Norsk (bokmål) og slovensk.
4 weeks ago
vskjefst

Translation approved

Tusky / Tusky-appNorwegian Bokmål

Tusky v9.0

- You can now create Polls from Tusky
- Improved search
- New option in Account Preferences to always expand content warnings
- Avatars in the navigation drawer have now a rounded square shape
- It is now possible to report users even when they never posted a status
- Tusky will now refuse to connect over cleartext connections on Android 6+
- A lot of other small improvements and bug fixes
Tusky v9.0

- Du kan nå opprette avstemninger fra Tusky
- Forbedret søk
- Det er nå mulig å alltid utvide innholdsadvarsler.
- Kontobilder har alltid runde kanter
- Det er nå mulig å rapportere bruker som aldri har publisert et toot
- Tusky vil ikke lenger koble til over HTTP på Android 6 og nyere
- Flere mindre forbedringer og feilrettinger
4 weeks ago
vskjefst

Translation approved

Tusky / Tusky-appNorwegian Bokmål

Tusky v9.1

This release ensures compatibility with Mastodon 3 and improves performance and stability.
Tusky v9.1

Denne versjonen sørger for kompatibilitet med Mastodon 3, og forbedrer ytelse og stabilitet.
4 weeks ago
vskjefst

Translation approved

Tusky / Tusky-appNorwegian Bokmål

Tusky v10.0

- You can now bookmark statuses & list your bookmarks in Tusky.
- You can now schedule toots with Tusky. Note that the time you select has to be at least 5 minutes in the future.
- You can now add lists to the main screen.
- You can now post audio attachments with Tusky.

And a lot of other small improvements and bug fixes!
Tusky v10.0

- Du kan nå legge til statuser som bokmerker, og se bokmerkene i Tusky.
- Du kan nå planlegge et toot for publisering i framtiden.
- Du kan nå legge til lister på hovedskjermen.
- Du kan nå publisere lydvedlegg med Tusky.

I tillegg er det mange andre mindre forbedringer og feilrettinger!
4 weeks ago
vskjefst

Translation approved

Tusky / Tusky-appNorwegian Bokmål

Tusky v11.0

- Notifications about new follow requests when your account is locked
- New features that can be toggled on the Preferences screen:
- disable swiping between tabs
- show a confirmation dialog before boosting a toot
- show link previews in timelines
- Conversations can now be muted
- Poll results will now be calculated based on the number of voters and not on the number of total votes which makes multichoice polls easier to understand
- A lot of bugfixes, most of them related to composing toots
- Improved translations
Tusky v11.0

- Varsel om nye følgere når kontoen din er låst og nye følgere må godkjennes
- Ny funksjonalitet som kan skrus av og på i innstillinger:
- Sveiping mellom faner
- Bekreftelsesdialog før boosting av et toot
- Forhåndsvisning av linker i tidslinjer
- Samtaler kan nå bli dempet
- Resultatet av avstemninger vil bli kalkulert basert på antall personer som har stemt og ikke på antall stemmer
- Mange feilfikser, de fleste relatert til skriving av toots
- Oppdaterte oversettelser
4 weeks ago
vskjefst

Translation approved

Tusky / Tusky-appNorwegian Bokmål

Tusky is a lightweight client for Mastodon, a free and open-source social network server.

• Material Design
• Most Mastodon APIs implemented
• Multi-Account support
• Dark and light theme with the possibility to auto-switch based on the time of day
• Drafts - compose toots and save them for later
• Choose between different emoji styles
• Optimized for all screen sizes
• Completely open-source - no non-free dependencies like Google services

To learn more about Mastodon, visit https://joinmastodon.org/
Tusky er en lettvektsklient for Mastodon, et gratis/libre sosialt nettverk basert på åpen kildekode.

• Material Design
• Støtter det meste av Mastodon-funksjonalitet
• Støtte for flere samtidige kontoer
• Mørkt og lyst fargetema med muligheten for å bytte automatisk på bestemte tider på døgnet
• Kladder - skriv toots, og lagre dem til senere
• Velg mellom forskjellige emoji-stiler
• Optimalisert for alle skjermstørrelser
• Fullstendig åpen kildekode - ingen lukkede avhengigheter, som Google-tjenester

Om du vil vite mer om Mastodon, gå til https://joinmastodon.org/
4 weeks ago
vskjefst

Translation approved

Tusky / Tusky-appNorwegian Bokmål

A multi account client for the social network Mastodon
En multikonto-klient for det sosiale nettverket Mastodon
4 weeks ago
vskjefst

Translation approved

Tusky / Tusky-appNorwegian Bokmål

Tusky
Tusky
4 weeks ago
None

Resource update

Tusky / Tusky-appNorwegian Bokmål

Resource update 2 months ago
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 9 519 2,971
Translated 100% 9 519 2,971
Needs editing 0% 0 0 0
Failing check 0% 0 0 0

Last activity

Last change June 5, 2020, 5:12 a.m.
Last author Vegard Skjefstad

Activity in last 30 days

Activity in last year