Translation Information

Project website https://tusky.app
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Only chosen users can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language can not be edited.
Translation license GNU General Public License v3.0 only
Filemaskfastlane/metadata/android/*
Monolingual base language filefastlane/metadata/android/en-US
Translation file fastlane/metadata/android/pl
None

Committed changes

Tusky / Tusky-appPolish

Committed changes a month ago
unweek

New translation

Tusky / Tusky-appPolish

Tusky v11.0

- Notifications about new follow requests when your account is locked
- New features that can be toggled on the Preferences screen:
- disable swiping between tabs
- show a confirmation dialog before boosting a toot
- show link previews in timelines
- Conversations can now be muted
- Poll results will now be calculated based on the number of voters and not on the number of total votes which makes multichoice polls easier to understand
- A lot of bugfixes, most of them related to composing toots
- Improved translations
Tusky v11.0

- Powiadomienia o nowych prośbach o obserwowanie kiedy Twoje konto jest zablokowane
- Nowe funkcje, które mogą być zmienione w ekranie Ustawień:
- wyłącz przesuwanie pomiędzy kartami
- pokaż potwierdzenie przed podbiciem
- pokaż podgląd linku na osi czasu
- Rozmowy mogą być teraz wyciszone
- Wyniki ankiet są teraz przeliczane na podstawie liczby głosujących, a nie łącznej liczbie wszystkich głosów
- Dużo poprawek błędów, większość z nich dotyczy wpisów
- Poprawiono tłumaczenia
a month ago
unweek

New contributor

Tusky / Tusky-appPolish

New contributor a month ago
None

Committed changes

Tusky / Tusky-appPolish

Committed changes a month ago
None

Translation reverted

Tusky / Tusky-appPolish

Tusky v7.0

- Support for displaying polls, voting and poll notifications
- New buttons to filter the notification tab and to delete all notifications
- delete & redraft your own toots
- new indicator that shows if an account is a bot on the profile image (can be turned off in the preferences)
- New translations: Norwegian Bokmål and Slovenian.
Tusky v7.0

- Wsparcie dla wyświetlania ankiet, głosowania i powiadomień o nich
- Nowy przycisk dla filtrowania powiadomień i usuwania wszystkich powiadomień
- Możesz usunąć i napisać ponownie własne wpisy
- Przy ikonach kont ustawionych jako bot pojawia się mała ikonka robota (opcję można wyłączyć w preferencjach)
- Nowe tłumaczenia: Norweski Bokmål i Słoweński.
a month ago
None

New contributor

Tusky / Tusky-appPolish

New contributor a month ago
None

Translation reverted

Tusky / Tusky-appPolish

Tusky v9.0

- You can now create Polls from Tusky
- Improved search
- New option in Account Preferences to always expand content warnings
- Avatars in the navigation drawer have now a rounded square shape
- It is now possible to report users even when they never posted a status
- Tusky will now refuse to connect over cleartext connections on Android 6+
- A lot of other small improvements and bug fixes
Tusky v9.0

- Możesz teraz tworzyć ankiety z poziomu programu Tusky
- Ulepszone wyszukiwanie
- Nowa opcja w Ustawieniach konta która zawsze rozwija ostrzeżenia o zawartości
- Awatary w szufladzie nawigacji mają teraz kształt zaokrąglonego kwadratu
- Teraz możliwe jest zgłaszanie osób nawet wtedy, kiedy nic jeszcze nie wysyłali.
- Tusky nie pozwoli na połączenia bez zabezpieczeń (przez cleartext) na Androidzie 6+
- Wiele innych małych ulepszeń i poprawek
a month ago
None

New contributor

Tusky / Tusky-appPolish

New contributor a month ago
None

Translation reverted

Tusky / Tusky-appPolish

Tusky v7.0

- Support for displaying polls, voting and poll notifications
- New buttons to filter the notification tab and to delete all notifications
- delete & redraft your own toots
- new indicator that shows if an account is a bot on the profile image (can be turned off in the preferences)
- New translations: Norwegian Bokmål and Slovenian.
Tusky v7.0

- Wsparcie dla wyświetlania ankiet, głosowania i powiadomień o nich
- Nowy przycisk dla filtrowania powiadomień i usuwania wszystkich powiadomień
- Możesz usunąć i napisać ponownie własne wpisy
- Przy ikonach kont ustawionych jako bot pojawia się mała ikonka robota (opcję można wyłączyć w preferencjach)
- Nowe tłumaczenia: Norweski Bokmål i Słoweński.
a month ago
None

New contributor

Tusky / Tusky-appPolish

New contributor a month ago
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 9 519 2,971
Translated 100% 9 519 2,971
Needs editing 0% 0 0 0
Failing check 11% 1 121 670

Last activity

Last change May 31, 2020, 7:53 a.m.
Last author unweek

Activity in last 30 days

Activity in last year