Translation Information

Project website https://tusky.app
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language can not be edited.
Translation license GNU General Public License v3.0 only
Filemaskfastlane/metadata/android/*
Monolingual base language filefastlane/metadata/android/en-US
Translation file fastlane/metadata/android/pl
None

Committed changes

Tusky / Tusky descriptionPolish

Committed changes 13 days ago
knuxify

New translation

Tusky / Tusky descriptionPolish

Tusky v13.0

- support for profile notes (Mastodon 3.2.0 feature)
- support for admin announcements (Mastodon 3.1.0 feature)

- the avatar of your selected account will now be shown in the main toolbar
- clicking the display name in a timeline will now open the profile page of that user

- a lot of bug fixes and small improvements
- improved translations
Tusky v13.0

- Wsparcie dla opisów profilów (Funkcja dostępna w Mastodonie 3.2.0)
- Wsparcie dla ogłoszeń od administracji (Funkcja dostępna w Mastodonie 3.1.0)

- Zdjęcie profilowe wybranego konta widnieje teraz w głównym pasku nawigacyjnym
- Kliknięcie nazwy użytkownika na osi czasu teraz otwiera profil tego użytkownika

- Wiele małych poprawek
- Ulepszone tłumaczenia
13 days ago
knuxify

New translation

Tusky / Tusky descriptionPolish

Tusky v14.0

- Get notified when a followed user posts - click the bell icon on their profile! (Mastodon 3.3.0 feature)
- The draft feature in Tusky has been completely redesigned to be faster, more user friendly and less buggy.
- A new wellbeing mode that allows you to limit certain Tusky features has been added.
- Tusky can now animate custom emojis.
Full changelog: https://github.com/tuskyapp/Tusky/releases
Tusky v14.0

- Otrzymaj powiadomienie gdy użytkownik, którego obserwujesz, prześle wpis - kliknij na ikonkę dzwonka na ich profilu! (Funkcja dostępna w Mastodonie 3.3.0)
- Szkice zostały przeprojektowane, by ułatwić ich używanie.
- Nowy tryb samopoczucia, który pozwala Ci limitować niektóre funkcje.
- Dodano funkcję animowania niestandardowych emoji.
Pełna lista zmian: https://github.com/tuskyapp/Tusky/releases
13 days ago
knuxify

Translation approved

Tusky / Tusky descriptionPolish

Tusky v15.0

- Follow requests are now always shown in the main menu.
- The time picker for scheduling a post has a design consistent with the rest of the app now
Full changelog: https://github.com/tuskyapp/Tusky/releases
Tusky v15.0

- Prośby o zezwolenie na obserwowanie są teraz wyświetlane na menu głównym
- Design wyboru czasu wysłania zaplanowanych wpisów jest bardziej zgodny z resztą aplikacji

Pełna lista zmian: https://github.com/tuskyapp/Tusky/releases
13 days ago
knuxify

New translation

Tusky / Tusky descriptionPolish

Tusky v15.0

- Follow requests are now always shown in the main menu.
- The time picker for scheduling a post has a design consistent with the rest of the app now
Full changelog: https://github.com/tuskyapp/Tusky/releases
Tusky v15.0

- Prośby o zezwolenie na obserwowanie są teraz wyświetlane na menu głównym
- Design wyboru czasu wysłania zaplanowanych wpisów jest bardziej zgodny z resztą aplikacji

Pełna lista zmian: https://github.com/tuskyapp/Tusky/releases
13 days ago
knuxify

New translation

Tusky / Tusky descriptionPolish

Tusky v15.1

This release fixes a crash when captioning images
Tusky v15.1

To wydanie naprawia błąd aplikacji przy dodawaniu opisów do zdjęć
13 days ago
knuxify

New translation

Tusky / Tusky descriptionPolish

Tusky v12.0

- Improved main interface - you can now move the tabs to the bottom
- When muting a user, you can now also decide whether to mute their notifications
- You can now follow as many hashtags as you want in one single hashtag tab
- Improved the way media descriptions are displayed so it works even for super long descriptions

Full changelog: https://github.com/tuskyapp/Tusky/releases
Tusky v12.0

- Ulepszony interfejs - teraz można przenieść zakładki na dół ekranu
- Podczas wyciszania użytkownika można teraz wyciszyć wysłane przez niego powiadomienia
- Można teraz obserwować kilka hashtagów w jednej zakładce
- Ulepszono sposób, w jaki są wyświetlane opisy załączników

Pełna lista zmian: https://github.com/tuskyapp/Tusky/releases
13 days ago
None

New string to translate

Tusky / Tusky descriptionPolish

New string to translate 2 months ago
None

Resource update

Tusky / Tusky descriptionPolish

Resource update 2 months ago
None

New string to translate

Tusky / Tusky descriptionPolish

New string to translate 2 months ago
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 14 758 4,422
Translated 100% 14 758 4,422
Needs editing 0% 0 0 0
Failing check 14% 2 181 1,016

Last activity

Last change July 17, 2021, 1:53 p.m.
Last author knuxify

Activity in last 30 days

Activity in last year